”Gratis Færge” – Juli 2021

Som led i Regeringens Sommerpakke tilbyder Hundested-Rørvig Færgefart nu gratis overfart for
”Gående passagerer”, ”Cykler” samt ”Biler med Handicapparkeringskort m. en ledsager” frem til og med 8. august 2021.

Definition af gående og cyklister
Hvis du transporterer dig til fods eller på cykel kan du rejse gratis med færgen.

 • Der skal ikke indløses en gratis billet.
  Gående passagerer og cyklister går direkte til skibets landgang, eller kø, for ombordstigning.
 • Passagerer i biler der ønske at komme ombord gratis, bedes stille sig i kø straks efter ankomst til færgehavnen.
  Stiger passageren ud af bilen umiddelbart før ombordkørsel, skal man gå bagerst i køen, og kan dermed risikere
  ikke at komme med samme færge som bilens fører.
 • Vi accepterer at man frakører færgen i bil – også som passager.
 • Ønsker man at blive i bilen ved ombordkørsel ”som passager” skal vi opkræve normal billetpris.
  Trafikstyrelsen har udstukket betingelserne for gratis sejlads, og vi er som rederi tvunget til at følge disse regler.
 • Vi tillader ikke at man bliver om bord flere ture i træk uden betaling.


Begrænset passagerkapacitet

Rederiets 2 færger M/F ”Isefjord” og M/F ”Nakkehage” medtager maksimalt henholdsvis 147 og 190 passagerer.
Dette maksimum er fastsat af Søfartsstyrelsen og kan under ingen omstændigheder fraviges.
Vi beder derved om forståelse og respekt for at vi stopper for tilgangen til færgen når dette maksimum er opnået.

Personale
Vi forventer ekstra stor travlhed grundet dette tiltag og hermed stort pres på vores personale.
Vi håber derfor, at man som passager vil være behjælpelig med en hurtig ud/ind adfærd, så færgerne
kan komme afsted til tiden. I perioder vil vi uundgåeligt få forsinkelser. Vi håber på forståelse herfor. 

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod alle jer der vil benytte sig af dette tilbud.


Velkommen ombord