Hundested-Rørvig Færgefarts historie

Den 16. maj 2017 fejrede Hundested–Rørvig Færgefart 100 års sejlads på ruten. Den korte afstand mellem kysterne i Isefjordens munding, og det almene behov for samfærdsel har været medvirkende til, at der i et vist omfang altid har været en søværts forbindelse mellem Rørvig og Halsnæs-kysten ved Lynæs / Hundested. Blandt andet vides det, at Lynæs kro ved sin oprettelse i 1804 fik bevilling som færgekro.

Begyndelsen

Men i 1917 var der sket 2 ting, som hver for sig medvirkede til starten af en færgefart med mere faste afgangstider. Den ene var, at 3 brødre fra en familie Nielsen i Rørvig i et par år havde haft udstykning af sommerhusgrunde fra familiens gårde på et areal ved Korshage nord for Rørvig.

Og den anden ting var, at jernbanen fra Hillerød i slutningen af 1916 blev ført frem til Hundested, og derved åbnede mulighed for at knytte en hurtigere forbindelse for det store kundeunderlag af købere og ejere til disse sommerhusgrunde, som hovedsageligt boede i Københavns området. Sommerhuskunderne skulle nu blot sejles det sidste korte stykke over til Rørvig, så i 1917 købte brødrene Nielsen en nybygget passagermotorbåd fra Webers Værft i Svendborg. Den fik navnet ”Korshage”.

Den første "Korshage"

Den første ”Korshage” var 18 meter lang, 4,5 meter bred og forsynet med en 40 H.K. motor. Den kunne medtage 140 passagerer, og havde plads til lidt rejsegods og cykler. Båden blev indsat i sommermånederne, og sejlplanen passede med togets ankomst- og afgangstider i Hundested. Den nye bådforbindelse blev hurtigt en succes, men snart dukkede også et andet nyt transportmiddel op - personbilen. Så i kølvandet på, at et konkurrerende færgeselskab med en ældre ombygget fragtbåd ”Rigsø”, der kunne medtage 8-9 personbiler på dækket, også havde sejlet på overfarten i 1927, så brødrene Nielsen sig nødsaget til at handle hurtigt. 

Korshage ved Kulkajen Korshage ankommer i Hundested Havn Skansehage og Korshage

Overfarten kunne umuligt give trafikunderlag for to konkurrerende ruter og efter langvarige forhandlinger med myndighederne i de to havne, om ret til sejladsen, trak det nye selskab sig ud af ruten imod en økonomisk kompensation. Brødrene Nielsen fik derefter lavet eneretsaftaler om besejling af Rørvig og Hundested havne, og stiftede i 1928 aktieselskabet Korshage. Og straks derefter bestilte de en ny færge - en kombineret passager- og bilfærge på Frederikshavn Værft. Samtidig gik man også i gang med at etablere bilfærgelejer i de to havne.

Den anden "Korshage"

Den 16. maj 1928 blev den nye færge indsat på ruten, og den arvede navnet ”Korshage”. Det var en motorfærge på 105 Bruttotons, med en nyudviklet 150 hestes B.& W. motor, der kunne give færgen en fart på 9 knob. Det var en såkaldt pendul-færge, det vil sige, at den havde skrue og ror i begge ender, således at man undgik at vende færgen ind og ud af havnen. Den havde et gennemgående bildæk med plads til ca. 15 personbiler og op til 190 passagerer. Selv under 2. verdenskrig blev færgeruten anset for så væsentlig for samfærdslen, at den blev holdt i gang, ved at få tildelt en, ganske vidst begrænset, ration dieselolie, så den kunne udføre et par dobbeltture om dagen.

"Skansehage"

Efter krigen kom der hurtigt gang i biltrafikken igen, så færgeselskabet havde fra starten af 1950-erne i en række år indchartret en lille ekstra færge ”Koster” til hjælp i den travleste tid, så der kunne sejles med 2 færger i højsæsonen. Men i 1959 indsatte rederiet en ny færge ”Skansehage” bygget på Holbæk Værft, så man nu havde 2 egne færger. 

Den nye færge var en smule større end ”Korshage”, men også med plads til 14 – 15 biler og tilladelse til 190 passagerer.  Det specielle ved den nye færge var, at den var bygget med styrehuset ude i den ene side, så den bedre kunne medtage de stadigt flere høje biler. Blandt andet de mange rejsende tivolier, som gæstede sommerlandets byfester, og som var hyppige kunder på færgerne. ”Skansehage” fik en lang og tro tjeneste på ruten og blev først afhændet efter 55 års sejlads i efteråret 2013. I 1964, efter 34 års sejlads på ruten, blev gamle ”Korshage” afløst af en ny navnesøster, den 3. færge på ruten med navnet ”Korshage”. Også den blev bygget på Holbæk Værft, og var i størrelse og lastekapacitet præcis som ”Skansehage”. 

Den tredje ”Korshage”

Den nye ”Korshage” havde dog igen fået styrehuset placeret højt over midten af færgen, og blev af den grund altid kaldt “den store færge” af passagererne. Fra midt i 60-erne, med det store boom i sommerhusudbygningen i Odsherred, og to årtier frem, er det sikkert disse to færger, der, som trofaste slidere i de travle sommermåneder, tur efter tur med fulde læs og ventende bilkøer ved færgelejerne, især huskes af lidt ældre færgekunder.

I 1980 efter godt 50 år med færgeruten i familien Nielsens regi havde familien i sin 3. generation ikke nogen, som ville drive selskabet videre. 1. april 1980 blev der derfor foretaget et generationsskifte, hvor 4 af færgeselskabets ansatte købte ruten. Da alle ejerne nu var fra Hundested medførte dette også, at selskabet i 1995 fik hjemsted på havnen i Hundested.

"Nakkehage"

I maj 1985 købte det nye færgeselskab en brugt færge, som var blevet til overs på ruten fra Jylland til Samsø (Hov – Sælvig). Det var ganske vidst en lidt ældre færge – bygget i 1955, men den havde en række fortrin, som gjorde den særdeles anvendelig på Hundested – Rørvig overfarten. Bildækket var dobbelt så stort i forhold til de to andre færger, der var gode lyse saloner og øverst et stort soldæk til glæde for max. 190 passagerer.

Så den blev hurtigt overtaget og døbt ”Nakkehage” - og blev i august 1985 indsat på ruten. Den både bredere og væsentlig tungere færge gav dog en del problemer med anløb af det gamle færgeleje i Rørvig. Det gav mange tilskuere på kajen, grå hår til færgepersonalet, og buler og skrammer på havneværkerne. Så da sommersæsonen var overstået, blev der med hjælp fra Nykøbing og Rørvig kommune, sat gang i en total fornyelse af færgeleje og havneareal samt en uddybning af færgehavn og indsejling. I Hundested var der samme problem med at færgelejet var for småt. Men her var der mulighed for en anden løsning, nemlig at overtage et tidligere Grenå-færge leje, lige ved siden af færgens opmarch-plads, hvori færgen passede perfekt.

"Isefjord"

I 28 år frem til 2013 besejlede ”Nakkehage” og ”Korshage” sammen Isefjorden imellem Hundested og Rørvig. Men den aldrende Korshage trængte til afløsning og efter klargøring og endelig godkendelse af Søfartsstyrelsen blev M/F ”Isefjord” indsat på ruten den 17. maj 2013. Forinden var der blevet etableret nye færgelejer i Hundested og Rørvig samt ombygning af Nakkehages skibsramper.

Nakkehage Levering af et stk ny færge Isefjord anløber Hundested Havn